Fortsatt redusert drift ved Bildediagnostisk avdeling

På tross av at aktiviteten på sykehuset har tatt seg opp betraktelig, er det fortsatt noe redusert kapasitet på Bildediagnostisk avdeling.

Avdelingen har økende antall henvendelser og derav økte kapasitetsutfordringer. Årsaken til dette er først og fremst smittevernrutiner som tar tid, og mangler på ventearealer for å overholde trygg avstand mellom pasienter. Per i dag har vi ca. 80 % drift i forhold til normal kapasitet. Det bes om forståelse og moderasjon i den grad det er mulig.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Nina R. Krogh, avdelingsleder
Bildediagnostisk avdeling
Telefon 916 46 280