Fyll ut henvisning til radiologiske undersøkelser korrekt

Informasjon som angis på henvisningen til radiologiske undersøkelser skal være utfylt med nødvendige kliniske opplysninger, og være tilpasset problemstillingen. Mangelfulle henvisninger kan bidra til forsinkelse i diagnostikk og behandling.

 
Når du skriver henvisninger til radiologiske undersøkelser er det lite hensiktsmessig å kopierer fra pasientens journal, da dette ikke er tilpasset problemstillingen. Samtidig kan dette medføre brudd på taushetsplikten.