Journalføring på Ahus av prøver analysert ved Ahus sine laboratorier

Alle prøver som analyseres ved Ahus sine laboratorier, journalføres på sykehuset og er tilgjengelig ved innleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Dette gjelder også for prøver vi får tilsendt fra primærhelsetjenesten.

​Pasienter som kommer til en av våre poliklinikker for konsultasjon eller som blir innlagt ved et av våre sykehus, vil ha en fordel i at prøvesvar fra nylige konsultasjoner hos fastlegen ligger tilgjengelig i pasientens journal.
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene
Telefon 67 96 94 57