Justering av referanseområde for fritt T4

Nytt referanseområde for fritt T4 for voksne:

12,0 - 22,0 pmol/L.

​Endringen gjelder fra 3. september 2018. Det er ingen endringer i referanseområdene for barn.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Gunnhild Kravdal, overlege
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Tlf. 67 96 45 30