Kobber i døgnurin

Fra 15. oktober 2018 er det mulig å rekvirere kobber i døgnurin.

Etter ønske fra klinikere er det nå opprettet en egen analyse for kobber i døgnurin, i tillegg til kobber i spoturin. Analyse av kobber i døgnurin er aktuelt spesielt ved utredning av Wilsons sykdom. For ytterligere informasjon
vises det til laboratoriehåndboka.

Referanseområder:
U-kobber (spoturin):   < 0,80 µmol/L
U-kobber (døgnurin): < 1,0 µmol/L

Ved spørsmål kan du kontakte:
Sathia Sahadevan, spesialbioingeniør, klinisk kjemi, telefon 67 96 4300
Jeanette Løften, lege i spesialisering, medisinsk biokjemi, telefon 67 96 97 37
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi