Laboratoriet tilbyr nå bekreftelsesanalyse av THC-syre i urin

Fra 15. september 2018 utfører vi bekreftelsesanalyse (spesifikk analyse) av THC-syre (tetrahydrocannabinolsyre) i urin.

THC-syre er en metabolitt som viser inntak av cannabis. Analysen utføres med kromatografisk (LC MS/MS) metode og kan benyttes i tilfeller der man vil fastslå med sikkerhet at cannabis er inntatt. Vanligvis utføres immunologisk screeninganalyse for å påvise inntak av cannabis. Dette er en enklere og mindre kostbar analyse, men muligheten for falsk positivt resultat er til stede.

Videre kan konsentrasjonen som bestemmes med bekreftelsesanalyse angis med så stor grad av sikkerhet at resultatet kan brukes til å gjøre en vurdering av konsentrasjonsendring av THC-syre i urin mellom to avgitte prøver, det vil si at resultatet kan brukes som en indikasjon på om et nytt inntak av cannabis har skjedd eller ikke.

Bekreftelsesanalyse av THC-syre vil bli utført en gang i uken.

Ved spørsmål, kan du kontakte:
Ine Katrine Granberg, spesialbioingeniør, telefon 67 96 61 72
Eric Dizerens, lege i spesialisering, telefon 67 96 15 34
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi