Behandlingshjelpemidler

Vi har ansvar for utlån/utlevering av utstyr og forbruksmateriell til pasienter som har behov for videre behandling i hjemmet eller på institusjon. Dette kan være oksygenkonsentrator, forstøver, ernæringsutstyr, insulinpumper m.m.

Les mer om Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler

Vi har ansvar for pasienter bosatt i Akershus unntatt Asker og Bærum pluss bydelene Alna, Grorud og Stovner. Ordningen er knyttet til adresse, det er ikke fritt valg av behandlingshjelpemiddelenhet.

På nasjonal hjemmeside finner du blant annet søknadsskjema og orientering om tjenesten og hva vi kan skaffe av utstyr. Det kreves at utredning av pasienten er gjort av spesialisthelsetjenesten eller spesialist innen aktuelt fagområde med avtale med Helse Sør-Øst. Dersom du har spørsmål angående elektrostimulatorer og bandasjemateriell til lymfødembehandling ber vi deg ta kontakt med oss angående retningslinjer for dette.

behandlingshjelpemidler.no

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?