Mikrobiologiske prøver til PCR-analyse

Genteknologisk seksjon minner om viktigheten ved å skrive inn første sykdomsdag og lokalisasjon på mikrobiologiske prøver som skal til PCR-analyse.

​Denne informasjonen brukes når vi vurderer hvilke analyser som skal settes opp. Hvis denne informasjon mangler må dette etterspørres noe
som forsinker oppsett av prøven og videre analysesvaret.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Trude Flatås, seksjonsleder, genteknologisk seksjon, telefon 67 96 42 86
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi