Mulig å avvikle papirsvar fra laboratoriene

Laboratoriene sender elektroniske svar til alle som kan motta dette. Elektroniske meldinger til primærhelsetjenesten blir overvåket og eventuelle feilmeldinger følges opp av våre IKT-rådgivere. Dette gjør det mulig å avvikle papirsvar fra Ahus.

For å avvikle papirsvar fra laboratoriene, ta kontakt på lab@ahus.no. Vi trenger en bekreftelse på at dere kun vil ha elektroniske meldinger.

På pasienter uten personnummer vil det alltid sendes svarrapport på papir. Pasientdata uten personnummer kan ikke sendes elektronisk, hverken som elektronisk svarrapport fra oss eller som elektronisk rekvisisjon fra dere.
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene 
Telefon 67 96 94 57