Næringsmidler fra Seksjon for behandlingshjelpemidler på Ahus

Seksjon for behandlingshjelpemidler levere i økende grad næringsmidler på blå resept til hjemmeboende pasienter.

Vi tilbyr:

  • Kostnadsfri levering hjem
  • Fast levering om ønskelig
  • Levering av annet utstyr/ forbruksmateriell samtidig med levering av næringsmidler
  • Produktnøytralitet – Vi tilbyr alle ernæringsprodukter som inngår i Helfo sin produkt- og prisliste

Rask levering – Bestilling kan gjøres inntil to dager før den aktuelle leveringsdag.
Bestilling kan gjøres pr. telefon eller på e-post.

Telefon:             48 11 53 71
Telefontid:        09.00-14.00
e-post:               bandasjist@ahus.no

 

Benedicte Høgvard
Konsulent
Seksjon for behandlingshjelpemidler