Ny CT-maskin til Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski

Bildediagnostisk avdeling på Ski har startet arbeidet med anskaffelse av ny CT.

I perioden fra gammel maskin nedmonteres til ny er på plass, vil undersøkelser utføres på Nordbyhagen og private institutter. Pasient og henviser vil få beskjed om dette i den aktuelle periode. Nedetiden vil trolig bli oktober/november, men det blir sendt ut helt konkret tidsplan når dette er klart. Informasjonen sendes ut pr. post samt legges ut på internett.

Ny maskin vil gi oss muligheten til å utføre nye typer undersøkelser på kortere tid. Dette vil også bli distribuert i nytt nyhetsbrev. Vi ser fram til å kunne tilby CT-undersøkelser til våre pasienter og rekvirenter med nytt, moderne utstyr.

Det må påregnes noe lengre ventetid for undersøkelser som ikke er pakkeforløp eller øyeblikkelig hjelp i installasjons- og byggeperioden.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Siri Gjervan, seksjonsleder
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski 
Telefon 64 85 65 42