Ny måleenhet for HbA1c

Den 30. september 2018 bytter laboratoriet måleenhet for HbA1c.

HbA1c vil bli rapportert med enheten mmol per mol hemoglobin (mmol/mol), en enhet som benyttes i de fleste europeiske land. Endringen er i tråd med beslutning fra det nasjonale fagrådet for diabetes, og vil skje samtidig ved alle sykehuslaboratorier og private laboratorier i Norge.

Omregningsformel:

HbA1c[%] = 0,09148 * HbA1c[mmol/mol] + 2,152

Tabellen viser HbA1c målt i mmol/mol vs. i %

HbA1c-tabell.jpg

Ved spørsmål kan du kontakte:
Lamya Garabet
Overlege, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Tlf. 67 96 12 30