Ny test for analysering av anti-Sm

Laboratoriet har fra 13. mai 2020 tatt i bruk ny test for analysering av anti-Sm, som er en undergruppe av ANA (anti-nukleære antistoffer).

​Anti-Sm rekvireres automatisk når ANA CTD-screen blir positiv. Anti-Sm har lav sensitivitet, men høy spesifisitet for SLE. Den nye testen påviser antistoff mot SmD3-peptidet i en forbedret versjon.

Overgang til ny test gjør at tallresultater på analyser utført før 13. mai 2020, ikke er direkte sammenlignbare med resultater utført etter denne dato.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Faiza Mahmood, overlege
Immunologi og transfusjonsmedisinsk avdeling 
Telefon 67 96 12 10