Ny versjon av mikrobiologirekvisisjonen

Vår papirrekvisjon for mikrobiologi er trykt i nytt opplag, versjon M18.

​Det er kun utført små justeringer fra siste versjon. Tidligere versjoner kan fremdeles benyttes og trenger ikke byttes ut.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten D. Elvsaas, rådgiver primærhelsetjenesten
Divisjon for diagnostikk og teknologi
Telefon 67 96 94 57