Nye meldingspliktige sykdommer og reviderte meldingskriterier MSIS

Helse- og omsorgsdepartementet har ved endring av MSIS-forskriften bestemt at flere sykdommer fra 1. januar 2019 er meldingspliktige til MSIS som gruppe A-sykdom (dvs. melding skal inneholde personidentifiserbare opplysninger).

Lege som skal melde gruppe A-sykdom fyller ut MSIS-meldeskjema som sendes til Folkehelseinstituttet og kommunelegen der pasienten bor. Fastlege skal ha kopi dersom det ikke er denne som fyller ut. Skjemaet er tilgjengelig på nett: https://www.fhi.no/publ/2014/msis-meldingsskjema.-nominativ-meld/.

Følgende endringer er gjeldende fra 1. januar 2019

Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile
Skal nå meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege.

Rotavirussykdom
Ny meldingspliktig sykdom. Skal meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege.

Lymfogranuloma venerum (LGV)
Ny meldingspliktig sykdom. Skal meldes både fra laboratorium og diagnostiserende lege.

Genital chlamydiainfeksjon
Flyttes fra gruppe C-sykdommer. Skal bare meldes av laboratorier, diagnostiserende leger skal ikke melde tilfeller.

I tillegg er det gjort mindre endringer i meldingskriteriene for følgende allerede meldingspliktige sykdommer - Botulisme, brucellose, rubella, stivkrampe, giardiasis, polio, syfilis, zikafeber, vestnilfeber og denguefeber. Bakgrunnen for disse endringene er harmonisering med de reviderte europeiske meldingskriteriene som er utarbeidet av EU-kommisjonen og som brukes ved datainnsamling ved det europeiske smittevernsenteret, ECDC.

Oppdatert oversikt meldingskriterier sykdommer i MSIS:
https://www.fhi.no/publ/2017/meldingskriterier-for-sykdommer-i-msis/

Ved spørsmål kan du kontakte Smittevern på
e-post: smittevern@ahus.no 
Telefon 67 96 81 51

 

Silje B. Jørgensen
Smittevernoverlege
Avdeling for mikrobiologi og smittevern