Nye papirrekvisisjoner til patologi

I forbindelse med omleggingen til nytt datasystem LVMS i patologi er det utarbeidet nye papirrekvisisjoner for Histologi og Cytologi.

  • ​Vi ber om at dere kun benytter disse, og at dere kaster alt av gamle versjoner, da de ikke kan tolkes i systemet. Flere rekvisisjoner bestilles via www.ahus.no, eller i epost til lab@ahus.no.
  • EPJ-leverandørene Hove, CGM, Infodoc og Pridoc har fått eksemplarer av rekvisisjonene og nye maler tilpasset rekvisisjonene skal være tilgjengelig i deres EPJ.
  • Begge rekvisisjoner har et unikt nummer. Rekvisisjonene må derfor ikke kopieres. Benytt original rekvisisjon og tilhørende etiketter for å merke prøvene.
  • For Cytologirekvisisjonen skal pasientens navn og personnummer påføres etikettene. Dette skal ligge i rekvisisjonsmalen i deres EPJ. Om ikke dette stemmer, vennligst ta kontakt med EPJ leverandør.
  • For histologi er det ikke nødvendig med navn og personnummer på prøven, da etikettene som klistres til prøven har rekvisisjonens unike nummer. Men prøvene må fremdeles merkes med lokalisasjon, når det er flere prøver fra samme pasient. Dette skrives utenfor barkoden.

 
Kirsten Elvsaas
Laboratorienes rådgiver for primærhelsetjenesten
Diagnostikk og teknologidivisjonen
Telefon 67 96 94 57