Nye serumrør uten gel

Serumrør uten gel med rød kork fases ut og nytt rør har rød kork med sort ring. Det nye røret har clot activator som bidrar til at serumet blir bedre til blant annet medikamentanalyser.

Rørene skal stå i ½ time før sentrifugering.
Serum pipetteres over i et rent rør uten tilsetning.
Rør uten tilsetning (rød kork) som dere allerede har, kan benyttes til utløpsdato eller når lageret er tomt.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten, Laboratoriene
Telefon 67 96 94 57