Nytt instrument til HIV og immunsviktutredning

3. februar 2020 tok Tverrfaglig laboratoriemedisin
og medisinsk biokjemi i bruk et nytt instrument, Aquios CL flowcytometer, til bestemmelse av lymfocytt-subgrupper.

De aktuelle analysene er:

  • HIV-oppfølging (CD3, CD4, CD8)
  • Immunsviktutredning (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56)

Referanseområdet forblir uendret.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Faiza Mahmood, fagansvarlig lege
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling
Telefon 67 96 12 10