Nytt virksomhetssertifikat på Ahus

Alle virksomheter som utveksler meldinger over Norsk Helsenett benytter tidsbegrensede sertifikater til meldingskryptering og autentisering. Ahus tok i bruk nytt sertifikat 5. november kl. 23:59.

De fleste fagsystemer i primærhelsetjenesten laster ned vårt sertifikat automatisk fra Norsk Helsenett. For sikkerhets skyld, sjekk meldings-utboks/logg i fagsystemet for sendingsfeil på meldinger til Ahus etter 5. november. Ved stans eller problemer i meldingsutvekslingen med sykehuset etter denne datoen, kontakt deres systemleverandør for bistand. 

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Per Olav Galaas Kristiansen
Rådgiver, Klinisk IKT, Medisinsk teknologi og e-helse
meldingsansvarlig@ahus.no