Opiatscreening i urin vil nå kunne detektere tramadol og oksykodon

Fra april 2018 utvides tilbudet av screeninganalyser for rusmidler i urin med analysene tramadol og oksykodon.

Screeninganalysen som benyttes for å påvise opiater i urin vil ikke påvise inntak av stoffene
tramadol og oksykodon. Nå utvides analyserepertoaret for rusmidler i urin ved at det settes opp
to nye screeninganalyser som vil kunne påvise henholdsvis inntak av oksykodon og tramadol.
Analysene vil inngå som en del av opiatscreeningen, og vil automatisk bli utført dersom det er
krysset av for screeninganalyse av opiater i urin.

De nye analysene ble satt i drift 9. april.

Ved spørsmål kan dere kontakte:

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Ine Granberg
spesialbioingeniør
Telefon: 67 96 61 73

Linn Austdal
lege
Telefon: 67 96 15 43