Papirutskrift av prøvesvar ved svangerskapsprøver

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi avvikler nå rutinemessig papirutskrift på infeksjonsimmunologiske blodprøver som tar under svangerskapet på alle gravide, etter avtale med fødeavdelingen på sykehuset.

Alle prøvesvar på blodprøver som sendes til analyse på Akershus universitetssykehus HF blir lagret i pasientens journal på sykehuset. Disse vil være tilgjengelige for fødeavdelingen ved innleggelse.

Svangerskapsmappen med helsekort bør inneholde utskrift av svangerskapsprøver, da fødsel ikke nødvendigvis foregår ved Ahus. Denne kan skrives ut fra egen journal.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten D. Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten
Laboratoriene
Tlf. 67 96 94 57