Patologiavdelingen overtar HPV-sekundæranalysen

Patologiavdelingen vil fra og med 1. januar 2021 overta HPV-sekundæranalysen fra Mikrobiologi og smittevern (MIKS).

​​Avdelingen har implementert Onclarity metode som påviser 14 høyrisiko HPV-genotyper (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68). Testen angir genotypen for HPV 16, 18, 31, 45, 51 og 52, men skiller ikke mellom høyrisiko HPV 33/58, høyrisiko HPV 35/39/68 og høyrisiko HPV 56/59/66.

I våre svar vil vi fortsatt angi tilstedeværelse av HPV 16 og 18 og de andre 12 genotypene vil bli omtalt som Høyrisiko HPV og spesifisert som over.

Anbefalt oppfølging vil i henhold til nasjonale retningslinjer fortsatt styres av om prøven er positiv eller ikke på typene 16, 18 og Høyrisiko HPV, uavhengig av hvordan de grupperes ved Onclarity metode.

Informasjonen er kun for å gjøre dere oppmerksomme på endringen. Overgang til ny metode for påvisning av HPV vil ikke ha noen praktisk betydning for hverken kliniker eller pasient.


Ved spørsmål kan du kontakte
Bente Ekeberg, seksjonsleder
Patologiavdelingen
Telefon 67 96 41 53