Planlagte endringer ved hyppig gjentatt rekvirering av enkelte analyser

Både nasjonalt og internasjonalt er det stort fokus på å redusere uhensiktsmessig rekvirering. Informasjon gjennom kampanjer som "Choosing wisely" og utarbeidelse av retningslinjer for "minimum retesting interval" (MRI) er blant det siste nye innenfor denne kategorien. I likhet med og på bakgrunn av erfaring fra flere andre norske sykehus har man ved medisinsk biokjemi, Ahus besluttet å implementere MRI for enkelte analyser.

Endringer er allerede trådt i kraft for våre humane genanalyser. Disse analysene er det tilstrekkelig å utføre én gang og ved gjentatt rekvirering vil disse besvares automatisk med at det foreligger et tidligere gyldig svar.

Vitamin D er første "storvolumsanalyse" hvor det innføres MRI.

Fremover vil retesting ikke utføres før det er gått minimum 3 måneder siden siste gyldige resultat.

Dersom det siste resultatet var >50 nmol/L vil det imidlertid ikke kunne retestes før det er gått 6 måneder. Innenfor disse gitte intervallene vil analysen automatisk besvares med en kommentar som dessuten inkluderer siste gyldige svar, angitt som >50 nmol/L eller <50 mol/L.

Ovenstående retestingsintervall for vitamin D er utarbeidet i samarbeid med endokrinologisk- nefrologisk-, og gastroenterologisk avdeling på Ahus og samsvarer dessuten med bl.a. retningslinjer fra Norsk endokrinologisk forening og anbefalte MRI-intervaller fra britiske retningslinjer.

Intensjonen er at MRI skal innføres for flere analyser etter hvert.

 

Ved spørsmål, kan du kontakte:
Eric Dizerens
Lege i spesialisering
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Tlf. 67 96 15 34