Prøveforsendelse og helligdager, julen 2018

For dere som har transporttjeneste fra Ahus, hentes det prøver som følgende, julen 2018:

​21. desember
27. desember
28. desember
2. januar

Vi har ingen hentetjeneste på julaften, helligdagene eller nyttårsaften.

Gi beskjed om legesenteret holder stengt utenom helligdagene, til lab@ahus.no.

For dere som sender oss prøver via andre laboratorier, anbefaler vi at prøvene må være der innen torsdag 20. desember. Prøvene vil ellers risikere å bli for gamle før de når laboratoriet på Ahus.

Prøver som skal videresendes fra Ahus bør tas senest torsdag 20. desember, da prøver ikke blir videresendt på helligdager. Prøvene blir videresendt først torsdag 27. desember.

Laboratoriene ved Ahus er betjent i hele julen. Ved behov kan prøver leveres direkte i prøvemottaket.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 94 57