Prøveforsendelse og helligdager, julen 2019

For dere som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen:

​Mandag 23. desember
Fredag 27. desember
Mandag 30. desember
Onsdag 2. januar

Vi har ingen hentetjeneste på julaften, hellidager eller nyttårsaften.

Gi beskjed om legesenteret holder stengt utenom helligdagene, til lab@ahus.no

For dere som sender oss prøver via andre laboratorier, anbefaler vi at prøvene må være der innen fredag 20. desember. Prøvene vil ellers risikere å bli for gamle før de når laboratoriet på Ahus.
Prøver som skal videresendes fra Ahus bør være hos oss senest fredag 20. desember, for å videresendes på mandag. Prøver blir ikke videresendt på helligdager.

Laboratoriene ved Ahus er betjent i hele julen. Ved behov kan prøver leveres direkte i prøvemottaket.
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Laboratorienes rådgiver for primærhelsetjenesten, DDT
Telefon 67 96 94 57