Prøveforsendelse og helligdager, julen 2020

For de som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen:

  • ​Onsdag 23. desember
  • Mandag 28. desember
  • Tirsdag 29. desember
  • Onsdag 30. desember
  • Mandag 4. januar

Vennligst gi beskjed om dere holder stengt utenom helligdagene, til lab@ahus.no.

For dere som sender oss prøver via andre laboratorier, anbefaler vi at prøvene må være der innen tirsdag 22. desember. Prøvene vil ellers risikere å bli for gamle før de når laboratoriet på Ahus.

Prøver som skal videresendes fra Ahus bør være hos oss senest tirsdag 22. desember, for å videresendes på onsdag. Prøver blir ikke videresendt på helligdager.

Laboratoriene ved Ahus er betjent i hele julen. Ved behov kan prøver leveres direkte i prøvemottaket, B304.

Transport knyttet til covid-19-testing utover hverdager i julen, avklares med rådgiver Kirsten Elvsaas.

  
Ved spørsmål kan du kontakte
Kirsten Elvsaas,
Laboratorienes rådgiver for primærhelsetjenesten
Diagnostikk og teknologidivisjonen,
67 96 94 57