Prøvesvar over telefon

Ved svarutgivelse over telefon sier våre rutiner at vi skal sjekke telefonnummeret det ringes ifra mot telefonnummer vi har registrert på oppgitt rekvirent. Dette gjør vi for å bekrefte at telefonen kommer fra rekvirent før vi leser utgir sensitive opplysninger.

Vi strammer inn på svarutgivelse over telefon når det ringes fra mobilnummer eller andre nummer vi ikke kan knytte til rekvirent. Mobilnummer eller andre nummer som brukes må meldes inn slik at nummeret kan registreres som godkjent for svarutgivelse.

Dette kan meldes via e-post til lab@ahus.no eller pr. tlf. 67 96 94 57.     

Etter 1.mars 2019 vil det ikke utgis svar over telefon ved oppringing fra uregistrert nummer.

Svar på immunhematologiske analyser, som for eksempel blodtype, utgis ikke over telefon.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 67 96 94 57