Prøvetaking til koagulasjonsanalyser – underfylte citratrør

Vi mottar hver dag flere citratrør til koagulasjonsanalyser som er underfylte, dvs. ikke fylt opp med blod til markering på glasset.

​Rørene inneholder citrat i væskeform, slik at underfylling fører til feil fortynning av pasientens blod. De kan derfor ikke benyttes til analysering og må avvises.

Citratrør - fyllingsgrad

Røret lengst til høyre er korrekt fylt.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Marit Holmefjord Pedersen, fagbioingeniør, telefon 67 96 47 76
Grete Østenheden, spesialbioingeniør, telefon 67 96 47 76

  • Seksjon for hematologi, koagulasjon og flowcytometri, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi