Rekvisisjon for svangerskapsprøver

Førstegangsprøver ved svangerskap, med AB0 og antistoffscreening, kan tas allerede i uke 6 av svangerskapet. Samtidig er det innført en endring i hvilke infeksjonsparametre som inngår i førstegangsprøven.

Gjeldende retningslinjene er oppdatert i vår rekvisisjon «Prøver ved svangerskap» versjon S18. Vennligst ta en sjekk på rekvisisjonene på legekontoret og erstatte tidligere versjoner av rekvisisjonen med versjon S18.


Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten Elvsaas, laboratorienes rådgiver for primærhelsetjenesten, 
Telefon 67 96 94 57