Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA

Smittevernseksjonen minner om at pasienter som har vært til behandling/ innleggelse i helseinstitusjon utenfor Norge de siste 12 måneder skal screenes for vankomycin-resistente enterokokker (VRE) og ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL)- produserende bakterier, samt MRSA, hvis de skal til innleggelse ved et norsk sykehus.

Prøvetaking for screening av VRE/ESBL

Det tas prøve fra rektum innenfor analåpningen eller fra fæces. Bruk eSwab med hvit kork. Penselen må være synlig tilsølt med fæces. En prøve er nok.

Screening av pasienter for MRSA

Det er ingen endring i regler for screening av MRSA, det vil si at det fortsatt ønskes screening for MRSA før innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Prøve tas med eSwab med hvit kork fra nese, hals, perineum og eventuelle sår. Urinprøve tas hvis pasienten har kateter.

eSwab hvit

Personer som er bærere av resistente mikrober har krav på helsetjenester på lik linje med andre pasienter, men dersom slikt bærerskap er kjent tas det spesielle smittevernhensyn ved undersøkelse og behandling.

For mer informasjon om MRSA, VRE og ESBL-produserende bakterier, se Folkehelseinstituttets Smittevernbok

Ved spørsmål kan du kontakte Smittevern på
e-post: smittevern@ahus.no
Telefon: 67 96 81 51

 

Silje B. Jørgensen
Smittevernoverlege
Avdeling for mikrobiologi og smittevern