Tips fra laboratoriet: Prøver til blodtyping og antistoffscreening

Merking av prøveglass og utfylling av rekvisisjon ifm. prøver til svangerskap, blodtyping og antistoffscreening.

For trygg identitetssikring er det et myndighetskrav at alle blodprøveglass til analyse av blodtyping og antistoffscreening skal være merket med navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Dette medfører at prøver som ikke er merket etter myndighetskrav dessverre ikke kan benyttes,
og pasienten må innkalles til ny prøvetaking.

Våre tips for å unngå innkalling av pasienten til ny prøvetaking

Rekvisisjon

 • Rekvisisjonen fylles ut med korrekt prøvetakningsdato og prøvetakers signatur
 • Beregnet termin oppgis i eget felt
 • Dersom det skal sendes kopi av svarrapport til andre enn rekvirenten, opplyses om dette i eget felt på rekvisisjonen og da med navn, institusjon og full adresse

Pass på at printer ikke skriver over tekst og strekkoden på etiketten

Prøveglass

 • Merk prøveglass med navn og fødselsnummer, 11 siffer

Prøvemateriale

 • Prøvemateriale som sendes inn er minimum
  6 ml EDTA til første prøve i svangerskapet
  I tillegg for de som er RhD negative skal det sendes
  2 x 6 ml EDTA i 24. svangerskapsuke til Foster RhD-typing

Blodtyping av personer som ikke er gravide

Rekvisisjon

 • Bruk rekvisisjon «Prøver ved svangerskap»
 • Skriv i kommentarfeltet hvilke analyser som bestilles og at personen ikke er gravid
 • Skriv på rekvisisjonen dersom det ikke er medisinske grunner for analysen og hvis andre enn rekvirent skal belastes. I ettertid vil det bli sendt separat faktura til rekvirenten.
  Pris for ABO-typing vil i disse tilfellene være kr 400,-.

Prøveglass

 • Merk prøveglass med navn og fødselsnummer, 11 siffer

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, telefon 67 96 12 18
ved fagbioingeniør Annikken Kilstad / Helena Stjern