Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi er den største av laboratorieavdelingene. Avdelingen inneholder elementer av alle laboratoriespesialitetene og består av seks seksjoner. Våre produksjons- og arbeidsmetoder spenner fra det helautomatiserte prøvehåndteringssystemet til manuelt utførte analyser og mikroskopi.

Les mer om Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Genteknologi utfører molekylærbiologiske analyser, forskning og utviklingsoppgaver for alle laboratoriemedisinske spesialiteter:

 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Patologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk mikrobiologi

Klinisk kjemi utfører analyser innen:

 • Tradisjonelle klinisk-kjemiske analyser
 • Elektroforese av serum, urin og spinalvæske
 • Medikament- og rusmiddelanalyser
 • Kromatografi og massespektrometri
 • Analyse av nyresteiner/urinveiskonkrementer med infrarød spektroskopi

Hematologi, koagulasjon og Flow utfører analyser innen:

 • Tradisjonelle hematologiske analyser inkludert morfologisk vurdering av blodutstryk
 • HPLC HbA1c
 • Koagulasjonsanalyser
 • Hemoglobintyping
 • Flowcytometriske karakteriseringer av ulike cellepopulasjoner

Immunologi utfører analyser innen:

 • Medisinsk biokjemi; hormoner, vitaminer, tumor- og hjertemarkører, demensmarkører
 • Infeksjonsimmunologi
 • Allergi og autoimmunitet

Medisinsk fag, forskning og utvikling inkluderer leger og forskere. Legene har det medisinskfaglige ansvar for all aktivitet knyttet opp til medisinsk biokjemi i avdelingen. Forskerne har enten molekylærbiologisk bakgrunn eller bakgrunn innen kjemi/biokjemi og har som en viktig oppgave å utvikle og vedlikeholde metoder innen sine fagområder. Både leger og forskere er involvert i forskning, både egeninitiert og i samarbeidsprosjekter.

Kontakt

Telefon
67 96 12 00
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post

Medisinsk biokjemihttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi
Prøvemottak og prøvetaking, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provemottak-og-provetaking-nordbyhagenPrøvemottak og prøvetaking, Nordbyhagen
Prøvemottak og prøvetaking, Ski sykehushttps://www.ahus.no/avdelinger/diagnostikk-og-teknologi/tverrfaglig-laboratoriemedisin-og-medisinsk-biokjemi/provemottak-og-provetaking-ski-sykehusPrøvemottak og prøvetaking, Ski sykehus

Blodprøve, Nordbyhagenhttps://www.ahus.no/behandlinger/blodprove-nordbyhagenBlodprøve, NordbyhagenBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Ski sykehushttps://www.ahus.no/behandlinger/blodprove-ski-sykehusBlodprøve, Ski sykehusBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.