Utfaser antistoffundersøkelser mot Chlamydia-arter

Antistoffundersøkelser mot ulike Chlamydia-arter har de siste årene blitt avviklet ved de fleste sykehus i Norge, og diagnostikken baserer seg nå hovedsakelig på PCR-undersøkelse fra aktuelt fokus.

Antistoffundersøkelsene har lav positiv prediktiv verdi, og uspesifikke reaksjoner er ikke uvanlig. Ved Ahus har det over tid vært en betydelig nedgang i utførte undersøkelser. Ettersom denne diagnostikken sjelden er av klinisk nytteverdi er det besluttet at den fra januar 2019 skal utgå også fra vårt analyserepertoar.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Astri Lervik Larsen, overlege
Avdeling for mikrobiologi og smittevern 
Telefon 67 96 69 05