Utvidet holdbarhet for prøver til Paratyreoideahormon (PTH)

Holdbarhetsforsøk med analyse av PTH, har vist at prøvene har bedre holdbarhet enn tidligere antatt. Vi endrer våre prøvetakingskriterier tilsvarende. Gjeldende fra 25. mai 2020.

Prøvetaking
EDTA fullblod (4ml). EDTA-rør med gel kan også benyttes. Røret kan sendes usentrifugert. Holdbarhet 7 dager ved oppbevaring i kjøleskap

Forsendelse
Prøver som blir stående over natt på legekontoret, oppbevares i kjøleskap. Dersom forsendelse pr. post over helg eller helligdager ikke kan unngås, må prøvene oppbevares kjølig, og sendes påfølgende virkedag.

 

Ved spørsmål kan du kontakte:
Siri Beisland Mortensen, seksjonsleder
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Telefon 951 47 231