Viktighet av ID-sikring

Laboratoriene mottar dessverre daglig prøver med mangelfull ID-merking eller manglende rekvisisjon/henvisning.

​Feilmerking og manglende merking kan få alvorlige konsekvenser. Vi er ansvarlige for prøvens ID under behandling ved laboratoriet, men at prøven er rett merket før registrering hos oss er prøvetakerens ansvar.

ID-sikring er vesentlig, ikke minst i en travel hverdag, med mange pasienter innom legekontoret. Bruk noen sekunder på å spørre pasienten om personnummeret og sikre at prøvene blir merket rett etter prøvetakning, før pasienten forlater prøvetakningssituasjonen.

 Vi oppfordrer alle våre rekvirenter til å sette ID-sikring av pasienter på agendaen:

  • Diskuter konsekvenser av manglende merking av prøver i lunsjpausen
  • Merk prøven umiddelbart etter prøvetaking
  • Sjekk at pasient-ID på rekvisisjonen stemmer med pasienten
     

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten D. Elvsaas
Rådgiver for primærhelsetjenesten
Laboratoriene,
Tlf. 67 96 94 57