HELSENORGE

Avvikler drop-in røntgen på Ahus Gardermoen

Ahus Gardermoen har fra oppstart og frem til nå tilbudt drop-in av røntgenundersøkelser, men disse rutinene endres fra 1. april 2022. 

Det vil si at alle pasienter bes ringe BDA Gardermoen på tlf 67965190 for tildeling av time når henvisningen er sendt, ev. gitt pasienten. Husk også å kontrollere at det er oppgitt riktig telefonnummer til pasienten på henvisningen​