HELSENORGE

Ny analyse for påvisning av blod i avføring

Fra 28. mars 2022 tilbyr vi kvantitativ, immunokjemisk Test for Fekalt Okkult Blod, iFOBT.  Se Laboratoriefag Ahus (labfag.no) for mer informasjon om analysen.