HELSENORGE

Rekvisisjon må medfølge pasienter som møter ved Ahus for prøvetaking

Pasienter som møter ved et av Ahus sine prøvetakingssteder (Nordbyhagen, Kongsvinger, Ski) for prøvetaking, må møte med rekvisisjon. Rekvisisjonen sendes enkelt elektroniske via DIPS Interactor, eller så sendes en papirrekvisisjon med pasienten. 

Ved elektronisk rekvirering i DIPS Interactor, kan pasienten gjerne ta med etikettutskrift for prøvetaking. Disse eller en papirutskrift er nødvendig om vi samtidig skal ta prøver som er rekvirert til laboratorier ved Oslo universitetssykehus. 

Vi minner samtidig om at rekvirering via Fürst Forum, kun kan benyttes til Fürst laboratorier. En utskrift alene er ingen fullverdig rekvisisjon. Pasienten kan i slike tilfeller ikke møte for prøvetaking ved Ahus, da rekvisisjonen ikke er tilgjengelig hos oss.

Har du eller ditt legekontor ennå ikke tilgang til vår elektroniske samhandlingsløsning, kontakt oss gjerne via fellesmail.IHR@ahus.no.


Slik rekvireres det til Ahus.jpg

Kirsten D. Elvsaas​
Laboratorierådgiver
Diagnostikk og teknologi​