Facilities management

Divisjon Facilities Management (DFM) har ansvar for eiendomsforvaltning og -utvikling, drift og vedlikehold, renhold og hygiene, mat og drikke, logistikk, barnehager, sikkerhet og service.

Les mer om Facilities management

Facilities management

Eiendomsforvaltning og utvikling er arealforvalter av foretakets eiendomsmasse på ca. 270 000 kvadratmeter, og har ansvaret for ombygninger.

Drift og vedlikehold har ansvaret for eide og noen leide bygg med infrastruktur og utearealer. Avdelingen har også ansvar for brannvern og  arbeid med energi og miljø.

Renhold og hygiene utfører regelmessig og periodisk renhold, smittevask og klargjøring av pasientrom ved utreise. Renhold har døgnvakt.

Mat & drikke (M&D) leverer mat og drikkevarer til pasienter, pårørende, ansatte og gjester ved sykehuset. Hovdkjøkkenet er også godkjent som halalkjøkken. M&D driver flere kafeer i våre lokaliteter på Romerike og i Follo, i tillegg til de to kafeene på Nordbyhagen. Det produseres rundt 1,2 millioner måltider i løpet av et år.

Logistikkavdelingen har ansvar for portørtjenesten, drift av automatisk gående vogner (AVG), transport, post, avfall, vaskeri og tekstilservice. Pasientportørtjenesten har døgnvakt.

Sikkerhet og service har ansvar for journalarkiv, sentralbord, resepsjon, sikkerhet, parkering og pasientverter. Sentralbord og sikkerhet har døgnvakt.

Barnehagene består av fem avdelingsbarnehager med til sammen 312 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?