Human Resources (HR)

Vårt ansvarsområde er rådgivning og støtte til sykehusets ledere innenfor områdene ledelse, organisasjon, arbeidsgiverpolitikk, HR-drift/personalsystemer, hms, rekruttering og bemanning, bestilling av vikartjenester og bedriftshelsetjeneste.

Les mer om Human Resources (HR)

Human Resources (HR)

Avdeling for personal og bemanning har ansvar for HRs driftsoppgaver innen personalforvaltning, herunder support på og systemansvar for Personalportalen og rekrutteringsstøtte til lederne. Avdelingen er hovedkontakt mot Sykehuspartner for HR-systemene.

Avdeling for organisasjons- og lederrådgivning har systemansvar for arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling i foretaket, herunder medarbeiderundersøkelse, organisasjonskultur m.m.

Avdeling arbeidsmiljø har systemansvar for utviklingen av arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i foretaket. Avdelingen har ansvar for drift og oppfølging av AMU, HMS-opplæring, interne revisjoner innen HMS, velferdstilbud for ansatte m.m

Avdeling for ressursstyring skal bidra til at organisasjonen har hensiktsmessig bemanning, tilstrekkelig kompetanse og god ressursutnyttelse for å understøtte en kvalitativ god helsetjeneste.
Seksjon for vikarinnleie er en del av avdelingen. Seksjonen har systemansvar for innleie av helsepersonell i foretaket.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og er faglige ressurspersoner og pådrivere for HMS-arbeidet i foretaket. Avdelingen bistår ledere, arbeidstakere, HMS-avdelingen, verneombud og Arbeidsmiljøutvalget i deres systematiske arbeid med å forebygge sykdom og skader, samt fremme helse og trivsel ved Ahus. Mer informasjon om BHT.

Våre Mål

  • Levere tjenester basert på kjernevirksomhetens behov og foretakets strategiske satsniger
  • Bidra til en velfungerende ledelse som tar ansvar for fag, personell og økonomi
  • Bidra til solide og standardiserte prosesser og rutiner innenfor personalpolitikk, ressursstyring og arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Inngang 4, 3. etasje.
Nye nord Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps(Kart)
Fant du det du lette etter?