Intensiv- og oppvåkningsavdelingen, Kongsvinger

Intensiv- og oppvåkningsavdelingen behandler kritisk syke og skadde pasienter som har behov for kontinuerlig overvåkning og oppfølgning, samt overvåker pasienter etter ulike kirurgiske inngrep ved sykehuset.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Intensiv- og oppvåkningsavdelingen finner du i 2. etasje.
Besøkstider
mandag - søndag 14.00-15.00 og 18.00-19.00
Telefon
Sentralbord: 67 96 00 00
Kongsvinger sykehus
Besøksadresse
Parkveien 35(Kart)
2212 Kongsvinger
Telefon
Sentralbord: 67 96 00 00

Arrangementer

 • Mandag 12.10.
  Å leve med kreftsykdom

  Dette kurset passer for deg som har en kreftsykdom som du ikke blir frisk av, og for din nærmeste pårørende. Vi gjennomgår temaer som hjelper deg med å mestre, forstå og kontrollere din hverdag. Kurset er generelt og passer for alle diagnoser.

 • Onsdag 14.10.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Fredag 16.10.
  Brukerutvalgsmøte 16. oktober

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Mandag 19.10.
  Styremøte 19. oktober

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Onsdag 21.10.
  Gynekologisk kreft

  Kurset er for deg som har, eller har hatt gynekologisk kreft. Gjennom fire kursdager vil du få informasjon fra fagfolk, mulighet til å stille spørsmål og snakke med pasienter i samme situasjon.

 • Tirsdag 27.10.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Onsdag 28.10.
  Kurs i litteratursøk: psykologi/psykiatri

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen psykologi/psykiatri.

 • Mandag 09.11.
  Styremøte 9. desember

  Styret i Akershus universitetssykehus HF er helseforetakets øverste utøvende organ, med ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener helseforetaket best.

 • Torsdag 12.11.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Fredag 13.11.
  Brukerutvalgsmøte 13. november

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Onsdag 25.11.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Torsdag 26.11.
  Kurs i litteratursøk: sykepleie

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen sykepleie.

 • Tirsdag 01.12.
  EndNote innføringskurs

  Innføringskurs med demonstrasjoner og øvelser på pc.

 • Tirsdag 08.12.
  Forberedelser til litteratursøk

  Formålet med dette kurset er forberedelser og kunnskap om verktøy og søketeknikk som kan bidra til mer presise litteratursøk.

 • Onsdag 09.12.
  Kurs i litteratursøk: Ovid-baser (Medline, Embase)

  Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen medisin og helsefag.

 • Onsdag 16.12.
  Brukerutvalgsmøte 16. desember

  Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom sykehuset og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

 • Aldring og helse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Avansert kurs i EndNote

  Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs

  E-læringskurset vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har om avføringslekkasje. Du vil også stille bedre forberedt før en samtale med lege eller spesialist.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger

  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.

 • Avføringslekkasje, mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Avspenningsgruppe

  Spenning over tid kan forsterke allerede eksisterende smerte eller skape nye smerter. Da kan det være nyttig å lære seg avspenningsteknikker. Avspenningsgruppen er en gruppetime over tre tirsdager, for pasienter ved smertepoliklinikken.

 • Avspenningstrening, e-læringskurs

  Avspenningstrening skal hjelpe deg til å redusere stressnivået i kroppen, og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydfølsomhet, stess, uro, irritasjon, søvnkonsentrasjon og hørselstap.

 • Behandling og håndtering av utfordrende atferd

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om ulike metoder for behandling eller håndtering av aggressiv og voldelig atferd dersom målet er å redusere eller eliminere forekomst.

 • Bekkenbunnstrening, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset lærer du å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er viktig å trene denne muskelgruppen ved både urin-, luft- og avføringslekkasje.

 • Diabetes type 1

  Dette er et lærings- og mestringskurs for deg med diabetes type 1, enten du har hatt sykdommen i kort eller lang tid. Her lærer du om hva du kan gjøre for å ivareta din egen helse på en god måte. Kurset går over to dager, og varer i fem timer per dag.

 • Diabetes type 2

  Dette er et to dagers lærings- og mestringskurs for deg som har påvist diabetes type 2. Kurset gir deg informasjon om sykdommen og ulike behandlingsalternativer.

 • Disputas: Ranjeeta S. Acharya

  M.Sc Ranjeeta S. Acharya ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (Ph.d.): ."Pelvic girdle pain and pelvic floor disorders in pregnant women".

 • Epilepsi og utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om epilepsi og utviklingshemming.

 • Fødselsforberedende kurs

  Vi arrangerer fødselsforberedende kurs for kommende foreldre. Vi fokuserer på svangerskap, fødsel og barseltid.

 • Hjerteskolen

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud til hjertepasienter som har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus og deres pårørende. Vi legger vekt på tverrfaglig informasjon, samtale og tilpasset trening.

 • Hva nå? - Et kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for foreldre til personer med psykisk utviklingshemming som nylig har eller skal flytte fra familiehjemmet.

 • Hvordan skape seksualvennlige miljø?

  Voksenhabilitering arrangerer kurs for bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helsesituasjoner og hendelser relatert til seksualitet.

 • Høyt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om høyt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Insulinpumpeopplæring

  Dette er et kurs for deg som har diabetes type 1 som behandles med insulinpumpe. Kurset gir opplæring over to dager i grupper med 2-8 deltagere. Vi tilbyr ulike kurs tilpasset de ulike pumpene som er tilgjengelig.

 • Karbohydratvurdering

  Dette er et tre timers kurs for deg med diabetes type 1. Her lærer du hvordan du beregner insulindose til maten du skal spise, og hvordan du senker høyt blodsukker.

 • Karbohydratvurdering, introduksjonsfilm

  Denne filmen er laget for deg med diabetes type 1. Diabetes, insulin og mat henge nøye sammen. Videoen vil hjelpe deg å forstå sammenhengen mellom mat og insulin og vise deg hvordan du kan regne ut mengden karbohydrater.

 • Kols rehabiliteringskurs

  Dette er et kurs for deg som har kols. Ved å gi deg økt kunnskap og innsikt om kols, skal kurset bidra til å gjøre deg tryggere på hvordan du kan takle utfordringer forbundet med å ha sykdommen. Kurset går over fem uker.

 • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

 • Kommunikasjon og aktiv hverdag: Alvorlig psykisk utviklingshemming

  Voksenhabilitering arrangerer kurs hvor det vil være fokus på viktigheten av å forstå og gjøre seg forstått og det å ha en aktiv hverdag.

 • Kurs i litteratursøk: nye PubMed

  Tips og triks i den nye versjonen av PubMed.

 • Lavt stoffskifte, e-læringskurs

  I dette e-læringskurset får du kunnskap om lavt stoffskifte, behandlinger og mestring som kan gi deg bedre helse.

 • Livsstyrketrening

  Et livsstyrkemestringskurs kan bidra til å styrke troen på egne ressurser og muligheter i møte med langvarig sykdom. Dette kurset går over syv samlinger med 8-10 deltakere per gruppe, og er for pasienter med ulike smerteproblem.

 • Målrettet miljøarbeid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs i innføring av grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper, samt en mer praktisk innføring i målrettet miljøarbeid.

 • Parkinsonsskole

  Parkinsonsskolen er et tilbud til personer som nylig har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Skolen holdes en gang per uke over fire uker.

 • Prader-Willi syndrom

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS).

 • Profesjonalitet og målretta arbeidsmodeller som verktøy for å fremme brukermedvirkning

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som fokuserer på holderinger vi har med oss som kan påvirke hvordan vi yter tjenester til mennesker med utviklingshemming.

 • Prostatakreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Psykisk utviklingshemming og grunnleggende habilitering

  Hva vil de si å ha en psykisk utviklingshemming? På dette kurset ser vi nærmere på hverdagsvansker og sårbarhet ved utviklingshemming og hvordan det kan forebygges.

 • Psykisk utviklingshemming og overvekt

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.

 • Psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse

  Voksenhabilitering arrangerer kurs som omhandler grunnleggende kunnskap om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.

 • Slagskolen

  Slagskolen er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag for minimum åtte uker siden, og som har reist hjem uten at det ble avdekket behov for videre rehabilitering.

 • Smerte og smertemestring

  Dette er et tre timers kunnskapskurs om smerter og smertemestring.

 • Smertefull blære syndrom (BPS/IC), mestringskurs

  Kurset skal gi kunnskap og innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til mestring.

 • Spise- og svelgevansker - tilrettelegging av måltid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs om spise- og svelgevansker og hjelper deltakerne til å se utfordringer, muligheter og tilrettelegge for "det gode måltid".

 • Søvnskole, e-læringskurs

  Søvnskolen er for deg som ønsker å lære mer om søvn, og som ønsker å bedre sitt søvnmønster.

 • Tarmkreftkurs

  Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Veiledning og litteratursøk

  Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk eller utfører litteratursøk for deg.

 • Venner, kjærester og seksualitet

  Voksenhabilitering inviterer til lærings- og mestringskurs om temaene kropp, kjønn og hygiene, funksjonshemming, følelser, flørting, sjekking, sex, prevensjon, kjønnssykdommer, grensesetting og overgrepsproblematikk.

Fant du det du lette etter?