HELSENORGE

Kirurgisk avdeling, Kongsvinger

Avdeling for kirurgi og ortopedi på Kongsvinger utreder og behandler pasienter innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og gastrokirurgi. Avdelingen består av kirurgisk og ortopedisk sengepost, poliklinikk, høresentral og dagkirurgisk enhet.

Fant du det du lette etter?