HELSENORGE

Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen er et statlig og uavhengig organ som har som oppgave å ivareta pasientens rettssikkerhet. Dette gjør vi i form av å behandle og avgjøre klager fra pasienter eller deres pårørende. 

Fant du det du lette etter?