Koordinerende enhet

Koordinerende enheten (KE) kan hjelpe deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, og tilbyr tjenestene mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vi skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Les mer om Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) har oversikt over de ulike rehabiliteringstilbudene, og gir deg råd og veiledning til søknadsprosessen til de ulike institusjonene i Helse Sør-Øst og avdelingene på sykehuset. Vi legger til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

I tillegg til KE på sykehuset, er det koordinerende enheter i kommunene og en Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst.

Mer om koordinerende enhet

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?