HELSENORGE

Koordinerende enhet

Koordinerende enheten (KE) kan hjelpe deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, og tilbyr tjenestene mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Vi skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitering- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning.

Fant du det du lette etter?