HELSENORGE

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Ring 800 300 61

Det er de Regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener informasjonstelefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell, og den er områdestyrt slik at du kommer til den Regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra.

Informasjonstelefonen for ReHabilitering formidler informasjon og gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell om blant annet:

  • Rehabilitering- og habiliteringstilbud i helseforetak, kommuner og private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Spørsmål knyttet til henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Formidler kontaktinformasjon til koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
  • Formidler informasjon, gir råd og veiledning knyttet til individuell plan og koordinator.
  • Formidler informasjon og veiledning om pasient- og brukerrettigheter knyttet til rehabiliterings- og habiliteringstilbud.
Fant du det du lette etter?