HELSENORGE

Musikkterapi, Barne- og ungdomsavdelingen

Musikkterapi ved Akershus Universitetssykehus er tilgjengelig for barn og unge fra 0 til 18 år og deres familier. Musikkterapeutenes oppgaver er å bidra med støttende behandling i sykdomsforløp for enkeltpasienter og grupper, samt å fungere som en positiv ressurs generelt i sykehusmiljøet. Vi har et eget musikkterapitilbud for premature og syke nyfødte og deres familer.

Fant du det du lette etter?