Økonomi og finans

Vi har ansvar for økonomistyring på sykehuset. Økonomiavdelingen ivaretar nødvendig koordinering og oppfølging av økonomistyring i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om Økonomi og finans

Økonomi og finans

Analyseavdelingen har ansvar for at foretaket har tilstrekkelig og godt kvalitetssikret faktagrunnlag til styring og rapportering. Utarbeider og formidler analyser som er viktige for langsiktig styring av sykehuset.

Kontaktinformasjon
DL_okonomi_analyse@ahus.no

Forespørsler om forskningsprosjekter
fellesmail.datafangst@ahus.no

Controlleravdelingen har i hovedsak ansvar for å ivareta koordinering og bistand til avdelingene i budsjettprosessen, generell økonomisk oppfølging ovenfor avdelingene (styringsdialog) og utarbeidelse av økonomiske rapporter, styringsparametere og analyser for bl.a. styret, Helse Sør-Øst RHF, foretaksledelsen, Sintef og SSB.

Innkjøp og forsyningsavdelingen er overordnet ansvarlig for Akershus universitetssykehus HF sin innkjøpsstrategi, med inngåelse av rammeavtaler (kjøpsavtaler) og kontrakter for varer og tjenester, i nært samarbeid med de respektive avdelingene og brukergrupper bestående av fagpersonell og operative avdelinger.

Kontaktinformasjon
Innkjøp:
67 96 80 50
innkjop@ahus.no

Anskaffelser:
67 96 80 50
anskaffelser@ahus.no

Regnskapsavdelingen har totalansvar for regnskapsføring knyttet til drift av alle foretakets enheter. Avdelingen skal sørge for at regnskapet for sykehuset har god kvalitet og kan understøtte planlegging av den økonomiske driften.

Kontaktinformasjon
Regnskap:
67 96 87 40

Pasientregnskap:
67 96 87 44
regnskapspost@ahus.no

Elektronisk handel

Akershus universitetssykehus HF har innført elektronisk handel. Leverandører skal derfor, fra Akershus universitetssykehus HF, kun godta elektroniske bestillinger. Alle leveranser skal leveres merket med bestillingsnummer i henhold til vårt bestillingsdokument. Foretaket forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med korrekt bestillingsnummer eller hvor varene er levert et annet sted enn sentralt varemottak. Det sistnevnte gjelder kun når leveringsadressen er Nordbyhagen.

For utvalgte varegrupper stiller foretaket det som et kvalifikasjonskrav at leverandøren kan levere elektronisk varekatalog via den offentlige Ehandelsplattformen (EHP).

Leverandørkontakt

Kontaktpunkter for henvendelser fra LMI og LFH.

Psykisk helsevern

Divisjonsdirektør Øystein Kjos
Oystein.Kjos@ahus.no

Kvinneklinikken

Gynekologisk avdeling
Avd sjef Berit Dahlstrøm
berit.dahlstrom@ahus.no

Føde og barsel

Ortopedisk klinikk

Sykepleieavdelingen
Ass avdelingssjef Julianne Olaussen
juliane.olaussen@ahus.no

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og teknikk

Laboratoriemedisin, bildediagnostisk senter, mikrobiologi, patologi, IKT
Divisjonsdirektør Janne Pedersen
janne.pedersen@ahus.no

Medisinsk divisjon

Kirurgisk divisjon

Divisjonsdirektør Ivar Thor Johnson
Ivar.Thor.Jonsson@ahus.no

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.