Åpningstider for Ortopedisk akuttpoliklinikk

Fra 1. mars 2017 vil Ortopedisk akuttpoliklinikk Ahus ha åpent fra 08.00 til 20.00 alle dager. Ved behov for akutt ortopedisk behandling utenom åpningstiden må henvendelse gjøres til akuttmottaket.

Telefonhenvendelser Ortopedisk klinikk:

Innleggelser hele døgnet:
67 96 21 13

Konferering:
Kl. 08.00- 20.00: 67 96 61 48
Kl. 20.00 – 08.00: 67 96 21 13