Psykisk helsevern

Psykisk helsevern har behandlingstilbud ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser for alle aldersgrupper. Vi har også en habiliteringsavdeling for voksne pasienter som har sammensatte funksjonshemminger og nevropsykiatriske tilstander fra tidlig alder.

Les mer om Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

De fleste av oss opplever psykisk ubehag og plager fra tid til annen. Mellom 30 og 50 prosent utvikler en psykisk lidelse i løpet av livet. Ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser er behandlingen et samarbeid mellom pasient og behandler. Resultat er avhengig av at pasientene har en aktiv rolle, der deres  kunnskaper og erfaringer trekkes aktivt inn.

Behandling ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser foregår som regel ved dagbehanding (poliklinisk) eller der du bor (ambulant). Behandlinger vi gir skjer i samarbeid mellom pasient, pårørende, instanser i pasientens hverdag og nærmiljø, som primærhelsetjenesten, NAV, skole og arbeidsplass. Hoveddelen av behandlingstilbudet er knyttet til desentraliserte enheter, som distriktspsykiatriske sentre (DPS), poliklinikker for barn og ungdom og poliklinikker for pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Forløpskoordinatorer

DPS Nedre Romerike
Telefon: 902 30 173
 
DPS Øvre Romerike
Telefon: 482 78 716
 
DPS Groruddalen
Telefon: 906 09 716
 
DPS Follo
Telefon: 482 58 986
DPS Kongsvinger
Telefon: 91102766
 
Spesialpsykiatri
Telefon: 948 48 616
 
Alderspsykiatri
Telefon: 67 05 77 70 
 
Akuttpsykiatrisk avdeling
Telefon: 67 96 69 73
 
Rus og avhengighet (ARA)
Telefon: 63 89 40 36
 
BUP Nedre Romerike
Telefon: 63 89 40 40
 
BUP Øvre Romerike:
Telefon 63 94 16 00
 
BUP Follo
Telefon: 64 85 20 50
 
BUP Furuset
Telefon: 23 17 65 00
 
BUP Grorud
Telefon: 22 16 83 70
 
Ungdomspsykiatrisk klinikk
Telefon: 67 96 54 00
 
Bråten behandlingssenter
Telefon: 63 84 31 30

Kontaktinformasjon

Telefon
Telefonnummer til forløpskoordinatorer finner du ved å trykk på "Les mer om Psykisk helsevern".
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Divisjon psykisk helsevern
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/akuttpsykiatriAkuttpsykiatrisk avdeling
Alderspsykiatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/alderspsykiatriAlderspsykiatri
Barn og unges psykiske helsevern (ABUP)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/barn-og-unges-psykiske-helsevern-abupBarn og unges psykiske helsevern (ABUP)
DPS Follohttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-folloDPS Follo
DPS Groruddalenhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-groruddalenDPS Groruddalen
DPS Kongsvingerhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-kongsvingerDPS Kongsvinger
DPS Nedre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-nedre-romerikeDPS Nedre Romerike
DPS Øvre Romerikehttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/dps-ovre-romerikeDPS Øvre Romerike
Rus og avhengighet (ARA)https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/rus-og-avhengighet-araRus og avhengighet (ARA)
Spesialpsykiatrihttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/spesialpsykiatriSpesialpsykiatri
Voksenhabiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/voksenhabiliteringVoksenhabilitering

ADHD hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos voksnehttps://www.ahus.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Alderspsykiatrihttps://www.ahus.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Alkoholproblemerhttps://www.ahus.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angst hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://www.ahus.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autismespekterforstyrrelserhttps://www.ahus.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelserAutismespekterforstyrrelserAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Bipolar lidelsehttps://www.ahus.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Demens hos personer med psykisk utviklingshemminghttps://www.ahus.no/behandlinger/demens-hos-personer-med-psykisk-utviklingshemmingDemens hos personer med psykisk utviklingshemmingDDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevern
Depresjon hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Depresjon hos voksnehttps://www.ahus.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Illegale rusmidlerhttps://www.ahus.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Medisinfri behandlinghttps://www.ahus.no/behandlinger/medisinfri-behandlingMedisinfri behandlingMMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevern
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://www.ahus.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoselidelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopPsykoselidelser hos barn og ungdom - pakkeforløpPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykoselidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://www.ahus.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Traumelidelser hos voksnehttps://www.ahus.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksneTraumelidelser hos voksneTTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksne
Tvangslidelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopTvangslidelser hos barn og ungdom - pakkeforløpTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne-pakkeforlopTvangslidelser hos voksne - pakkeforløpTTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsb-pakkeforlopTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) - pakkeforløpTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB
Utredning av personer med utviklingshemninghttps://www.ahus.no/behandlinger/utredning-av-personer-med-utviklingshemningUtredning av personer med utviklingshemningUUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevern
Vanedannende legemidlerhttps://www.ahus.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.