Psykisk helsevern

Psykisk helsevern har behandlingstilbud ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser for alle aldersgrupper. Vi har også en habiliteringsavdeling for voksne pasienter som har sammensatte funksjonshemminger og nevropsykiatriske tilstander fra tidlig alder.

Les mer om Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

De fleste av oss opplever psykisk ubehag og plager fra tid til annen. Mellom 30 og 50 prosent utvikler en psykisk lidelse i løpet av livet. Ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser er behandlingen et samarbeid mellom pasient og behandler. Resultat er avhengig av at pasientene har en aktiv rolle, der deres  kunnskaper og erfaringer trekkes aktivt inn.

Behandling ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser foregår som regel ved dagbehanding (poliklinisk) eller der du bor (ambulant). Behandlinger vi gir skjer i samarbeid mellom pasient, pårørende, instanser i pasientens hverdag og nærmiljø, som primærhelsetjenesten, NAV, skole og arbeidsplass. Hoveddelen av behandlingstilbudet er knyttet til desentraliserte enheter, som distriktspsykiatriske sentre (DPS), poliklinikker for barn og ungdom og poliklinikker for pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Forløpskoordinatorer

DPS Nedre Romerike
Telefon: 902 30 173
 
DPS Øvre Romerike
Telefon: 482 78 716
 
DPS Groruddalen
Telefon: 906 09 716
 
DPS Follo
Telefon: 482 58 986
DPS Kongsvinger
Telefon: 91102766
 
Spesialpsykiatri
Telefon: 948 48 616
 
Alderspsykiatri
Telefon: 67 05 77 70 
 
Akuttpsykiatrisk avdeling
Telefon: 67 96 69 73
 
Rus og avhengighet (ARA)
Telefon: 63 89 40 36
 
BUP Nedre Romerike
Telefon: 63 89 40 40
 
BUP Øvre Romerike:
Telefon 63 94 16 00
 
BUP Follo
Telefon: 64 85 20 50
 
BUP Furuset
Telefon: 23 17 65 00
 
BUP Grorud
Telefon: 22 16 83 70
 
Ungdomspsykiatrisk klinikk
Telefon: 67 96 54 00
 
Bråten behandlingssenter
Telefon: 67 96 62 99

Kontaktinformasjon

Telefon
Telefonnummer til forløpskoordinatorer finner du ved å trykk på "Les mer om Psykisk helsevern".
Postadresse
Akershus universitetssykehus HF
Divisjon psykisk helsevern
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?