Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18)  med behov for øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling

Når du kommer til avdelingen blir du tatt imot på avdelingens mottaksseksjon av sykepleier eller miljøterapeut og vakthavende lege. Du vil få samtale med en overlege eller psykologspesialist innen et døgn. Der gjøres det vurdering av ditt videre behandlingsbehov. Behandlingstilbudet vil variere, og være individuelt tilpasset ditt behov. Noen ganger vil videre behandling gis ved en av våre samarbeidende avdelinger eller i kommunen, noen ganger vil du bli overført til en av de andre seksjonene ved avdelingen.

Hver seksjon hos oss har egne barneansvarlige som har et spesialt ansvar for å følge opp mindreårige barn og søsken av våre pasienter. Vi ønsker at barna skal ha kontakt med begge foreldre ved et døgnopphold og gjør det vi kan for å tilrettelegge for dette, blant annet med eget familierom og lekekrok i Atriet. Hvis det er ønskelig eller ansees som et behov, blir barn invitert til samtale hos oss.

Pasientens hovedpårørende kontaktes innen 24 timer, og hovedpårørende tilbys en samtale på avdelingen innen en uke.


Praktisk informasjon på avdelingen

Våre seksjoner

Mottak med øyeblikkelig hjelp

Seksjon A
Seksjon C
Seksjon D
Seksjon E
Seksjon F

Besøkstider

Du som pasient avtaler med din dagskontakt når det passer med besøk i henhold til avdelingens dagsprogram.

Besøk av barn

Vi tilrettelegger for besøk av barn. Snakk med din dagskontakt dersom det er aktuelt for deg og din familie. Vi har et eget besøksrom for barn dersom det ikke lar seg gjøre med besøk på seksjonen.

Fysisk aktivitet

Du vil få tilbud om fysisk aktivitet, og fysioterapeut ved avdelingen har både invidiualtilbud og gruppetilbud. I tillegg har avdelingen gymsal og treningsrom.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Inngang 6.
Innkjøring fra Gamleveien.

Telefon
Sentralbord: 67 96 82 00 , telefontid mandag-fredag kl. 08.00-15.30
Alternativt nummer til ekspedisjonen: 67 96 82 01 og 67 96 82 02
Forløpskoordinator: 67 96 69 73 , telefontid kl. 12.00-14.00
E-post
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
Avdeling akuttpsykatri
Postboks 1000
1478 Lørenskog 

Psykiatrisk mottak Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 25(Kart)

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløphttps://www.ahus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykoselidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fant du det du lette etter?