Akuttpsykiatri

Avdeling akuttpsykiatri gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18)  med behov for øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Akuttpsykiatri

Akuttpsykiatri

Behandlingstilbudet vil variere og er individuelt tilpasset den enkelte. Vårt mål er å hjelpe pasienten til så raskt som mulig å komme ut av den akutte krisen, avklare behandlingsbehovet og legge til rette for videre utredning og behandling. I tillegg ønskes det å bistå slik at pasienten opplever mestring av egen livssituasjon.

Utredning og behandling vil bl.a. bestå av faste samtaler med behandler, miljøterapeutiske tiltak, somatisk undersøkelse (inkl. blodprøver/urinprøve), vurdering av medikamentell behandling, observasjon,  rehabiliteringstiltak og pårørendearbeid. Vi har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

Alle pasienter tas imot til første vurdering i mottaksseksjonen og der blir videre behandlingsbehov vurdert. Ved behov for lengre døgninnleggelse ved avdelingene overføres pasienter enten til affektiv- eller psykoseseksjon. Det er behandlingsbehovet som avgjør hvilken seksjon man blir overflyttet til. Innleggelsestiden varierer avhengig av tilstand. Før utskrivelse samarbeider avdelingen med andre instanser i spesialist- eller kommunehelsetjenesten for videre oppfølging og eventuelt behandling.

Avdeling akuttpsykiatri  er en del av Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen har til sammen 73 sengeplasser, fordelt på 6 seksjoner. Sengene er fordelt med 12 senger i mottaksseksjonen, 13 senger ved affektiv seksjon og 12 senger på hhv psykose 1, 2, 3 og 4. Avdelingen har egen ECT-enhet, som er organisert under affektiv seksjon. Denne gir også behandling til pasienter innlagt andre døgnenheter og polikliniske pasienter.

Avdeling akuttpsykiatri har ansvar for divisjonens konsultasjons- og liaisonpsykiatri (CL-tjenesten) som bistår pasienter innlagt på somatiske avdelinger ved sykehuset. CL-tjenesten består av 3 overleger og 1 psykiatrisk sykepleier.

Seksjonene og telefonnummer til vaktrom: 

Mottak:  679 68 237 og 679 68 215
Affektiv: 679 68 283 og 679 68 284
Psykose 1: 679 68 281 og 679 68 264
Psykose 2: 679 68 280  og 679 68 079
Psykose 3: 679 68 355 og 679 68 289
Psykose 4: 679 68 303 og 679 68 335


Kontakt

Oppmøtested

Inngang 6.
Innkjøring fra Gamleveien.

Telefon
67 96 82 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Alternativt nummer til ekspedisjonen: 67 96 82 01 og 67 96 82 02
E-post
Postadresse

Akershus universitetssykehus HF
Avdeling akuttpsykatri
Postboks 1000
1478 Lørenskog 

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor tlf. 05515

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.